VÝROBKY                            

 

   OKNA A DVEŘE                 SCHODIŠTĚ 

         

 

  KUCHYŇSKÉ LINKY              NÁBYTEK

        

 

           PLOTY                           PERGOLY

           

 

Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, z listnatých například lipové, topolové a vrbové a další, zatímco tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů (z jehličnatých stromů považujeme za tvrdé dřevo modřín).